Truyền thống
 

  Tinh thần doanh nghiệp QGM đoàn kết hội tụ, xây dựng tương lai
  Mục tiêu doanh nghiệp QGM tới dịch vụ và chất lượng, thành tích " giải pháp điều hành tích hợp gạch"
  Triết lý kinh doanh QGM phát triển cùng khách hàng
  Dịch vụ QGM Trú trọng chuyên nghiệp, với tất cả sự chân thành
  Chất lượng QGM Bước đầu cẩn thận, kiểm tra tại vấn đề
  Năng lực QGM trung thành, tận tụy, liêm chính, sáng tạo
  Giá trị QGM cống hiến chân thành tạo sự hòa hợp
  Học thuyết ứng xử QGM quan sát, đạt thành tích cao; nói ít làm nhiều
 
 
Liên kết của thành viên Hãng

Sản phẩm
Thông tin liên hệ
QGM Quangong Machinery Co., Ltd
Địa chỉ:Taoyuan Industrial Zone, Fengzhou, Quanzhou City, Fujian Province, China.
Điện thoại:+86-595-8679-9299
Fax:+86-595-8679-9557
Email:overseas@qzmachine.com
 
Sobre nosotros | Noticias de empresa | Contáctenos | Min ICP No. 14008856-3
Copyright © qzmachine.com. All right reserved.